ผู้ประกันตน มาตรา 40 จ่ายเงินสมทบประกันสังคม ผ่าน AirPay ได้แล้ว วันนี้

จ่ายเงินประกันสังคมผ่านairpay

จ่ายเงินประกันสังคมผ่านairpay

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (สปส.) ได้เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 ผ่านโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ Mobile Application ที่ชื่อว่า AirPay ได้แล้ววันนี้ โดยยึดประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาทุกช่องทางการให้บริการรับชำระ เงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม

ชำระเงินผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่าน AirPay ทำอย่างไร?

สปส.ได้ร่วมมือกับบริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน Mobile Application AirPay ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ววันนี้ โดยผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติม (ถ้ามี) งวดเดือนปัจจุบัน และชำระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้าไม่เกิน 12 งวดเดือน รวมชำระเงินสมทบได้ไม่เกิน 13 งวดเดือน

กรณีเงินสมทบเพิ่มเติมชำระได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท และไม่สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมงวดเดือนย้อนหลังได้ เพียงผู้ประกันตน Download Application AirPay และลงทะเบียนใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถชำระเงินสมทบได้ทันที

Application AirPay นี้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการทั้งระบบ Android และระบบ iOS สามารถชำระได้ทั้ง Wallet ของ AirPay และการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารใน แอปพลิเคชั่นแอร์เพย์เพื่อหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ซึ่งผู้ประกันตนสามารถผูกบัญชีเงินฝากธนาคารได้ถึง 9 แห่ง ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ธนชาต ธ.ออมสิน และธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ฟรีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ด้วยตนเองจากเว็ตไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/erc ในวันถัดจากวันที่ชำระเงินตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นไป

ผู้ประกันตนทีสนใจสามารถติดต่อสอบถามการสมัครใช้บริการหรือแจ้งปัญหาได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-118-9170 e-mail:service@airpay.in.th และ https://www.facebook.com/AirPayTH/

หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general