เงิน 1,000 บาท ลงทุนอะไรดี ให้มีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงน้อย?

หนึ่งพันบาทลงทุนอะไรดี

หนึ่งพันบาทลงทุนอะไรดี

การออมเงินแต่ละเดือนเพื่อรับดอกเบี้ยเงินฝากในแบบเดิมๆ อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เพราะอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ต่ำเตี้ยเรี่ยดินมาก แต่จะดีกว่าไหมหากเราแบ่งเงินบางส่วนมาที่เราออมอยู่ มาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยเงินเพียง 1,000 บาท เราควรจะเลือกลงทุนเป็นตราสารหนี้ หุ้น หรือกองทุนรวม มาดูกันเลยค่ะ!

ลงทุนอะไรดี ใช้เงินเริ่มต้นแค่ 1,000 บาท

เศรษฐกิจแบบนี้ หลายคนก็อยากลงทุน แต่ก็ไม่อยากจะเสี่ยงทีจะใช้เงินลงทุนเยอะ อยากมีเงินเก็บก็อยาก อยากลงทุนก็อยาก หลายคนสงสัยว่า ควรลงทุนอะไรดีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด? และใช้งบที่น้อยที่สุดด้วย

1. ตราสารหนี้

การลงทุนในตราสารหนี้เปรียบเสมือนว่า เราเป็นเจ้าหนี้ที่รัฐบาล/บริษัทเอกชนยืมเงินในฐานะลูกหนี้ เราในฐานะเจ้าหนี้จะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ และได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุตราสารหนี้

ในการลงทุนตราสารหนี้ สิ่งที่เราควรจะพิจารณาก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและสถานการณ์ต่างๆ ของตลาดตราสารหนี้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เราทราบถึงความเสี่ยง รวมถึงสภาพคล่องหรือความยากง่ายในการซื้อขาย ปัจจุบันสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ออกโดยรัฐบาล สามารถเริ่มต้นซื้อได้ที่ 1,000 บาทเท่านั้น อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2-3% ต่อปี เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ เหมาะกับคนที่ต้องการรักษาเงินต้นและคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก เช่น วัยเกษียณ

2. หุ้น

การซื้อหุ้นคือการนำเงินไปลงทุนเพื่อร่วมเป็นเจ้าของกิจการในบริษัทต่างๆที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเราเป็นเจ้าของ เราจะได้รับเงินปันผลตามที่บริษัทประกาศไว้ รวมถึงมีสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้

ก่อนที่จะลงทุน เราควรศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการเติบโตของบริษัท วิเคราะห์บริษัทในแง่ของวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สินค้าและบริการ ความได้เปรียบต่างๆในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดจนแผนงานต่างๆที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตในอนาคต การลงทุนหุ้นนั้นมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนจึงต้องคอยติดตามปัจจัยต่างๆในการลงทุนหุ้นอยู่เสมอๆ

ปัจจุบันสามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินเพียงเดือนละ 1,000 บาท ในการซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 100 หุ้น จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (2551 – 2560) อยู่ที่ 11.61% เป็นการลงทุนที่เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

3. กองทุนรวม

การซื้อกองทุนรวมที่บริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ จะนำเงินในกองทุนไปลงทุนตามนโยบายที่กำหนดไว้ ก่อนลงทุนควรเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง 3-5 ปี ความเสี่ยงและความผันผวนจากการดำเนินงาน แนวทางการบริหารงานของผู้จัดการกองทุนรวม ทรัพย์สินที่ลงทุนและการกระจายความเสี่ยง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ข้อมูลดังกล่าวสามารถเช็คได้ที่ www.morningstarthailand.com

ปัจจุบันสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ เริ่มจากเงินเพียง 1 – 1,000 บาทขึ้นไป สำหรับใครต้องการลงทุนเพื่อรับสิทธิในการลดหย่อนภาษี ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนประเภท SSF SSFX และ RMF ได้ การลงทุนประเภทนี้เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน ไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนด้วยตัวเอง กองทุนรวมมีความเสี่ยงให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับความเสี่ยงต่ำไปจนถึงสูง สามารถนำมาจัดพอร์ตการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเราเพื่อเป้าหมายทางการเงินของเราได้

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general