ออมสิน เปิดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบ 2 ผ่านแอพ MyMo

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ธนาคารออมสิน เปิดรอบ 2 สำหรับคนที่พลาดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ไปในครั้งแรก ซึ่งสินเชื่อดังกล่าว ผู้กู้สามารถกู้ได้สูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย และคิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรกอีกด้วย

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก ในรอบ 2 นี้ เป็นการต่อยอดจากคราวที่แล้ว ที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน และได้รับการตอบรับอย่างดีมาก มีผู้มาขอสินเชื่อเป็นจำนวนมากจนเต็มวงเงินให้กู้ที่เตรียมไว้ 10,000 ล้านบาท ภายใน 2 วัน

ทางธนาคารออมสินจึงต้องปิดลงทะเบียนก่อนกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ แต่หลังจากพิจารณาแล้วพบว่า มีลูกค้าที่มาขอยื่นกู้จำนวนหนึ่งที่คุณสมบัติไม่ครบ และไม่ผ่านเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อ จึงทำให้มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ ที่ทางธนาคารออมสินสามารเปิดรับลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 ใหม่ได้

คุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบ2

ตอนนี้ธนาคารฯ อยู่ระหว่างการปรับกฎเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อออมสิน เสริมพลังฐานราก เพื่อให้อนุมัติได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจะผ่อนปรนเงื่อนไขการอนุมัติในบางหลักเกณฑ์ให้ง่ายขึ้น แต่ยังคงพิจารณาประกอบกับเครดิตบูโรอยู่ ทั้งนี้ ทางธนาคารออมสินจะพิจาณาคุณสมบัติผู้กู้ โดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารฯ

1.เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

2.เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3.ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4.ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

5.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

6.ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

7.ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก

เงื่อนไขสำคัญ

สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาปล่อยกู้ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน

  • กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนสูงสุด ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
  • ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี หรือ 30 งวด ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
  • อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มจากอัตราเดิมร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
  • ไม่ต้องมีหลักประกัน
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอป Mymo

ออมสินจึงได้เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากอีกครั้งผ่านแอพพลิเคชัน MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

1.เข้าแอพพลิเคชั่น MyMo เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

2.กดปุ่มสมัคร

3.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

4.ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อให้เรียบร้อยว่าถูกต้องหรือไม่ และกดปุ่มยืนยัน

5.ระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ

6.เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกดถัดไป

7.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับเงื่อนไข

8.เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสดหน้า และกดยินยอม และยืนยัน

9.กดรับรหัส OTP จากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกรอกรหัส OTP ที่ได้รับในแอพพลิเคชั่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด และกดยืนยัน

10.รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ หลังจากนั้นกดเสร้จสิ้น

นอกจากนี้ในแอพพลิเคชั่น จะบอกสถานะของการสมัครขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากว่าอยู่ที่ขั้นตอนใด หากไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ระบบก็จะแสดงผล ซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 1143

แต่หากได้รับอนุมัติ ระบบจะแจ้งว่าให้กดทำสัญญาภายใน 7 วัน และกดถัดไป เลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า กดยอมรับ และกรอกรหัส MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้ กดรับรหัส OTP และกรอกรหัส และกดยืนยัน ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

สนใจสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/loan-empower/

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general