ซิตี้แบงก์ บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Absolute) รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.55% ต่อปี

citigold-absolute

citigold-absolute

ซิตี้แบงก์ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง ด้วยบัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Absolute) ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสาหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร โดยหากฝากครบตามกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เงินฝากนี้ไม่สามารถฝากเพิ่มหรือทบต่อและไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนได้ และเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Absolute) ดีอย่างไร

มั่งคั่งและมั่นใจ ซิตี้โกลด์มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าใหม่ เพียงเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Absolute 6 เดือนกับเราวันนี้ รับดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี*

 • ลูกค้าใหม่รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.55% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ Absolute 6 เดือน*
 • ดับเบิ้ลอัพ คะแนนสะสมเท่าตัว สูงสุด 230,000 คะแนน*
 • รับเอกสิทธิ์ไลฟ์สไตล์และสิทธิพิเศษอื่นๆที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
 • กระจายการลงทุนได้ทั่วโลก กับพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่หลากหลายกับ 5 บลจ. ในประเทศและ 13 บลจ.ต่างประเทศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำ Absolute 6 เดือน

 • สำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคารฯ ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุน กับธนาคารมาก่อน
 • ลูกค้าต้องเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารฯ ในระหว่างวันที่ 14 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2563 โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำAbsolute ได้เพียงบัญชีเดียว
 • ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำนี้ได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Absolute ขั้นต่ำ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยยอดเงินเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Absolute ของลูกค้ารอง (Secondary customer) จะคิดยอดรวมกันกับลูกค้าหลัก (Primary customer)
 • ลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Absolute หรือ บัญชีเงินฝากประจำ Preferred หรือ บัญชีเงินฝากประจำ Elite ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • หากฝากครบตามกำหนดระยะเวลาจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีที่ได้ระบุไว้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ถอนเงินก่อนครบกำหนด หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไข ธนาคารฯ จะปิดบัญชีเงินฝากประจำนี้โดยอัตโนมัติ โดยหากท่านถอนเงินก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาฝากเกินกว่า 3 เดือน ท่านจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์หรือหากระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นตาม ดุลยพินิจของธนาคารฯ

ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนดและอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง

 • การเปิดบัญชีเงินฝากประจาจะต้องเปิดคู่กับบัญชีออมทรัพย์
 • ท่านต้องฝากเงินตามระยะเวลาที่กำหนด จึงจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2 มิฉะนั้น ท่านจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 5
 • สิทธิในการหักกลบหนี้: สถาบันการเงินมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชาระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงินโดยจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นตามดุลยพินิจของธนาคาร

ท่านควรทำอย่างไรหากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง

ท่านควรแจ้งสถาบันการเงินทันที เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • แจ้งได้ที่ www.citibank.co.th โดยแจ้งความจำนงผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ในเว็บไซต์, ติดต่อซิตี้โฟนแบงก์กิ้งหมายเลข 1588
 • ติดต่อที่ธนาคารซิตี้แบงก์สาขากรุงเทพมหานคร (อโศก) เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร 02-232-2484
 • ธนาคารซิตี้แบงก์สาขาเดอะคริสตัลเลขที่ 213,215 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล Phase 3 อาคาร I ห้องเลขที่ 301 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230โทร 02-078-7444
 • ธนาคารซิตี้แบงก์สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4 โซน Beacon เลขที่ 999/9 เซ็นทรัลเวิลด์ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร02-079-8500

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.citibank.co.th/th/newcitigoldcustomer/index.htm

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general