Chubb LifeBalance แอปพลิเคชันใหม่ของการมีสุขภาพดี จาก ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต

chubb life

chubb lifebalanace

ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต เปิดตัว แอปพลิเคชั่นใหมสำหรับผู้ใส่ใจดูแลสุขภาพ ที่ช่วยดูแลการใช้ชีวิตอย่างสมดุล Chubb LifeBalance (ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์) มาพร้อมกับโปรแกรมสุขภาพที่คุณกำหนดเองได้อย่างสมดุล ทั้งกาย ใจ และไลฟ์สไตล์ ซึ่งเปิดตัวทั้งในไทย ฮ่องกง และพม่า โดยแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถจัดการกับสุขภาพร่างกาย สุขภาวะทางอารมณ์ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนหลังผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป

Chubb LifeBalance มีฟังชั่นน่าสนใจอะไรบ้าง

Chubb LifeBalance เป็นเสมือนโค้ชส่วนตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพของคุณแบบรอบด้าน ทั้งกระตุ้นและให้รางวัลคุณเพื่อส่งเสริมให้มีไลฟ์สไตล์แบบมีสุขภาพดี รวมทั้งคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การนอนหลับ และการดูแลสุขภาพจิตใจ ทั้งนี้ คุณจะได้รับรางวัลเมื่อมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยดูจากคะแนนสุขภาพของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อน แชร์กิจกรรมหรือเป้าหมายที่ทำสำเร็จ และร่วมสนุกในการแข่งขันต่างๆ ด้วย!

คุณสามารถติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายได้มากกว่า 115 ชนิด สามารถบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ โดยเชื่อมต่อกับเครื่องมือหรือแอพติดตามการออกกำลังกาย

คะแนนสุขภาพถูกคำนวณตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0 (ต่ำ) ถึง 1,000 (สูง) ซึ่งคะแนนจะถูกปรับทันที เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป

คะแนนสุขภาพของคุณกับ Chubb LifeBalance

ไลฟ์สไตล์ มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม คุณสามารถติดตามกิจกรรมการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร ความเครียด การนอนหลับ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทั้งหมดจะสะท้อนผ่านคะแนนสุขภาพบน Chubb LifeBalance

สุขภาพกาย ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายเช่น เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก และอื่นๆ คือข้อมูลเบื้องต้นในการคำนวณหาคะแนนสุขภาพของคุณบน Chubb LifeBalance โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลทั่วโลกและจากการศึกษาทางการแพทย์

สุขภาพใจ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญด้วยเช่นกันในการประเมินสุขภาพโดยรวม และยังมีผลต่อคะแนนสุขภาพของคุณบน Chubb LifeBalance ทั้งนี้ แบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต สามารถบ่งบอกถึงกรอบความรู้สึกนึกคิดของคุณได้

ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต

ผู้ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดแอปพลิเคชัน: https://www.chubb.com/th-th/chubblifebalance/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1283

เงื่อนไข
• ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ ตั้งเป้าหมายตามที่กำหนด และเข้าใช้งานเป็นระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป
• บริษัทฯ จะจัดส่งข้อความสั้น (SMS) ถึงลูกค้าที่มีสิทธิ์รับรางวัลโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลด FamilyMart E-coupon โดยจะเริ่มส่งข้อความสั้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยรอบส่งข้อความสั้น (SMS) ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
• จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 3,000 ท่านแรกเท่านั้น
• FamilyMart E-coupon สามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทฯ จัดส่งข้อความสั้นให้
• ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด มูลค่า 100 บาท ได้ที่ FamilyMart ทุกสาขา
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์รับ FamilyMart E-coupon เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
• FamilyMart E-coupon แทนเงินสดมูลค่า 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดในการชำระสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมด เท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าที่ระบุบน E-coupon และใช้ได้เพียง 1 ครั้ง/ใบเสร็จ หากยอดซื้อรวมมากกว่ามูลค่าที่ระบุบน E-coupon ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเป็นเงินสด
• FamilyMart E-coupon ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สามารถสอบถามสิทธิ์การรับของรางวัลได้ที่ทาง e-mail : clb.supportth@chubb.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general