ออมสินประกันชีวิตเพื่อสังคม สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ออมสินประกันชีวิตเพื่อสังคม

ออมสินประกันชีวิตเพื่อสังคม

ประกันชีวิตเพื่อสังคม ออมสิน สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คุ้มครอง 100 เท่า สำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินเท่านั้น

จุดเด่นของประกันชีวิตเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน

 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก
 • ไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย

ลักษณะแบบประกันชีวิตเพื่อสังคม

เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก และคุ้มครองทุกกรณี เหมาะกับผู้ที่มีรายได้น้อย

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย

 • อายุ 18 – 65 ปี
 • ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
 • มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว

ออมสินประกันชีวิต

อัตราเบี้ยประกันภัยและจำนวนเงินเอาประกันภัย

แผน 1 : 100 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท
แผน 2 :  200 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 20,000 บาท
แผน 3 :  300 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 บาท
แผน 4 :  400 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 40,000 บาท
แผน 5 :  500 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย เงินสดเท่านั้น

ความคุ้มครองหลัก การเสียชีวิตทุกกรณี

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง (เฉพาะปีแรกที่สมัครทำประกันภัย)
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ภายใน 1 ปีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระมาแล้วของปีกรมธรรม์นั้น
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระมาแล้วของปีกรมธรรม์นั้น

เงื่อนไขอื่น

 • ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน
 • เริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันที่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถทำประกันได้เพียง 1 กรมธรรม์
 • การต่ออายุกรมธรรม์ปีถัดไป หากผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาจะนับระยะเวลารอคอยการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน เฉพาะส่วนของความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่หากเปลี่ยนแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่าจะไม่นับระยะเวลารอคอยใดๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประชีวิตเพื่อสังคม ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/personals/insurance_welfare-card/

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general