เปิดเงื่อนไขใหม่ เราเที่ยวด้วยกัน ขยายเวลา เพิ่มสิทธิการใช้

เราเที่ยวด้วยกันขยายเวลา

เราเที่ยวด้วยกันขยายเวลา

ขยายเวลา โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนใช้สิทธิ ชิมช้อปใช้ เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยมีการช่วยออกค่าใช้จ่ายให้บางส่วนคือ 40% ของค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักโรงแรม ค่าอาหาร ค่าจองตั๋วเครื่องบิน ซึ่งแต่เดิม ระยะเวลาโครงการเพียง 4 เดือน เริ่มระหว่าง 1 กรกฎาคม และระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการนี้ จะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้

ในส่วนทางด้าน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการลงมติเห็นชอบในการปรับปรุงมาตรการดังกล่าว ใหม่อีกครั้ง โดยจะมีรายละเอียดเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยอยากออกไปเที่ยวมากยิ่งขึ้น และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนี้

เราเที่ยวด้วยกัน ขยายเวลา หมดอายุ

จากเดิมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน นี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แต่หลังจากการประชุมเพิ่มเติม จะมีการขยายระยะเวลาใช้สิทธิออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

เราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มสิทธิ ในจังหวัดตนเอง

จากประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิเท่านั้น แต่เงื่อนไขใหม่ ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ สามารถเลือกเที่ยวและใช้จ่ายในจังหวัดที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้แล้ว

รายละเอียดการใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน

สิทธิที่ 1 ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืน สูงสุด 10 ห้อง หรือ 10 คืน (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป)

สิทธิที่ 2 รับคูปอง มูลค่าสูงสุด 900* บาท ต่อห้องต่อคืน โดยใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check-in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลัง 17:00 น.) *วันจันทร์-พฤหัสบดี รับ 900 บาท และ วันศุกร์-อาทิตย์ รับ 600 บาท

สิทธิที่ 3 คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร จำกัดห้องพักละ 2 ผู้โดยสาร ตามจำนวนห้องพักที่จองผ่านโครงการ * กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อ check-out แล้ว เท่านั้น

สรุป เงื่อนไขการใช้สิทธิโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ใหม่ ขยายเวลาโครงการ จากเดิม 31 ตุลาคม 2563 ออกไปเป็นสิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general