เครื่องหมายจราจรสำคัญ ต้องรู้ ก่อนสอบใบขับขี่!

เครื่องหมายจราจร-สอบใบขับขี่

เครื่องหมายจราจร-สอบใบขับขี่

ก่อนจะไปสอบใบขับขี่ สำคัญที่เดียวคือต้องรู้เรื่อง เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือนต่างๆ มีความสำคัญต่อผู้ใช้รถและใช้ถนนทุกคนอย่างไร? เพราะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกและเตือนการใช้งานบนท้องถนน ทำให้ผู้ใช้รถสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ทั้งยังรวมไปถึงผู้ที่เดินบนทางเท้าและผู้ที่ข้ามทางม้าลาย

ผู้ขับรถจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เครื่องหมายจราจรให้เข้าใจและจดจำให้ได้มากที่สุด เพราะจะสร้างประโยชน์ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและการนำไปสอบใบขับขี่ แต่ด้วยเครื่องหมายจราจรที่มีเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสนได้ ดังนั้นคุณจึงควรเริ่มจำจากเครื่องหมายสำคัญที่ต้องพบเห็นบ่อยครั้งบนถนน โดยคุณสามารถติดตามรายละเอียดได้ภายในบทความนี้

เครื่องหมายจราจร คืออะไร สอบใบขับขี่ต้องรู้!

เครื่องหมายจราจร มาในรูปแบบสัญลักษณ์เข้าใจง่ายที่เป็นการบ่งบอกถึงข้อบังคับและการเตือนต่างๆ ในการใช้งานถนนร่วมกัน ซึ่งถ้าถามว่าเครื่องหมายเหล่านี้มีความสำคัญกับคนบนท้องถนนมากแค่ไหน? ก็ต้องตอบว่ามาก เพราะถ้าไม่มีก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

ส่วนการแบ่งเครื่องหมายจราจรจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

  • เครื่องหมายจราจรบังคับ
  • เครื่องหมายจราจรเตือน และ
  • เครื่องหมายจราจรแนะนำ

ส่วนเครื่องหมายสำคัญที่คุณควรจดจำให้ดี คือ เครื่องหมายบังคับที่เป็นการกำหนดสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน ถ้าไม่ทำตามอาจผิดกฎหมายได้ และเครื่องหมายเตือนที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญทำให้คุณใช้เส้นทางต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ไม่ทำให้คุณต้องพบกับอุบัติเหตุร้ายแรง ทั้งยังทำให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางได้ดีมากขึ้นอีกด้วย

ซึ่งเครื่องหมายจราจร 2 กลุ่มหลักนี้จะถูกใช้งานบ่อยครั้งและเป็นเครื่องหมายที่คนขับรถต้องรู้ไว้ เพื่อความปลอดภัยทั้งกับผู้ขับเองและคนที่ใช้ถนนร่วมกัน ส่วนเครื่องหมายจราจรแนะนำมีความสำคัญเช่นกัน แต่จะมาในรูปแบบป้ายเสริมเพื่อทำให้คุณเดินทางได้สะดวกขึ้นเท่านั้น

รวมเครื่องหมายจราจรที่สำคัญต่างๆ

เมื่อคุณรู้ถึงความสำคัญของเครื่องหมายจราจรหลักแล้ว เรื่องต่อไปที่คุณควรเรียนรู้คือเครื่องหมายจราจรหลักที่คุณควรจดจำให้ได้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำอย่างถูกต้อง ทำให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางปลอดภัย พร้อมทำให้คุณไปสอบภาคทฤษฎีใบขับขี่ได้ง่ายมากขึ้น โดยมีดังต่อไปนี้

เครื่องหมายจราจร-ป้ายเตือน

เครื่องหมายจราจรบังคับ

สำหรับเครื่องหมายจราจรที่เป็นประเภทบังคับ จะมีลักษณะที่สังเกตได้ง่าย คือ การใช้พื้นหลังสีแดงกับตัวหนังสือขาวและการใช้เส้นขอบสีแดงกับพื้นหลังสีขาวและตัวหนังสืออาจจะเป็นได้ทั้งสีแดงและสีดำ โดยจะเน้นการแจ้งเตือนในลักษณะบังคับ ถ้าไม่ทำตามจะถือว่าผิดกฎจราจรทันที

1.เครื่องหมายหยุด

เครื่องหมายนี้เป็นการบังคับให้รถหยุดทันทีเมื่อเห็นป้าย โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกติดตั้งไว้ภายในชุมชนที่ยังไม่มีการใช้ไฟจราจ รและติดตั้งเส้นทางก่อนถึงทางรถไฟ ความหมายของป้ายนี้ คือ เมื่อเห็นแล้วต้องหยุดพร้อมกับมองสถานการณ์รอบข้าง เมื่อไม่มีรถและคน ไม่มีสถานการณ์อันตราย จึงจะสามารถเคลื่อนรถต่อไปได้ แต่จะต้องเคลื่อนไปอย่างระมัดระวังที่สุด

2.เครื่องหมายให้ทาง

มีลักษณะเป็นป้ายสามเหลี่ยมหัวคว่ำขอบสีแดง มีคำว่า “ให้ทาง” ตรงกลาง จะเป็นการบ่งบอกให้รถทุกประเภทที่ผ่านมามีความระมัดระวังต่อการให้ทางซึ่งกันและกันมากขึ้น โดยส่วนมากแล้วจะอยู่ตามแยกต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความระมัดระวังในการขับรถ

3.เครื่องหมายห้ามกลับรถทั้งซ้ายและขวา

มีลักษณะเป็นป้ายบังคับ เพื่อบอกแก่ผู้ขับขี่บนท้องถนนว่าเส้นทางที่คุณกำลังจะไปนั้นไม่สามารถที่จะกลับรถได้และไม่ควรใช้ช่องทางนี้เพื่อกลับรถเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้หรือเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุจากการกลับรถบ่อยครั้งก็จะมีป้ายลักษณะนี้ติดตั้งอยู่เช่นกัน

4.เครื่องหมายห้ามจอด

มีลักษณะของวงกลมสีแดงและมีขีดค่าแนวทแยง 1 เส้น โดยพื้นหลังจะเป็นสีน้ำเงิน เป็นการบ่งบอกว่ารถทุกชนิดห้ามจอดตลอดทั้งแนวป้าย แต่จะยกเว้นในกรณีของการหยุดรถเพื่อรับส่งคนหรือสิ่งของ แต่จะต้องหยุดจอดเพียงระยะเวลาไม่นานนัก

5.เครื่องหมายจำกัดความเร็ว

มีการระบุตัวเลขไว้กลางป้ายอย่างชัดเจน จะมีขอบเป็นสีแดงวงกลมและมีระยะของการจำกัดความเร็วอยู่กลางป้าย เป็นการบ่งบอกว่าถนนแห่งนี้ถูกจำกัดความเร็วไว้ที่เท่าไหร่ จะคิดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งคุณจะต้องทำความเร็วตามป้ายไปจนกว่าจะพ้นระยะของป้าย จึงจะสามารถเพิ่มความเร็วได้ การติดตั้งป้ายในลักษณะนี้มักจะอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่ชุมชน, พื้นที่หน้าโรงเรียน หรือเป็นพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องขับรถอย่างระมัดระวังมากกว่าถนนทั่วไป

เครื่องหมายจราจรเตือน

เครื่องหมายเตือนจะมาในลักษณะป้ายพื้นหลังสีเหลืองและสีแดงเข้ม โดยจะมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษรเป็นสีดำ เพื่อการเตือนให้ใช้ถนนหรือเส้นทางนั้นๆ อย่างระมัดระวัง เป็นการเตือนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

1.เครื่องหมายเตือนทางคดเคี้ยว

สัญลักษณ์ของป้ายนี้คุณจะต้องดูให้ดี เพราะจะมีรูปแบบแตกต่างกัน คือ ทางคดเคี้ยวที่เส้นเริ่มจากซ้ายไปขวากับเส้นเริ่มจากขวาไปซ้าย ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกให้คนขับรถชิดเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง ถ้าเส้นเริ่มจากซ้ายไปขวาแสดงว่าจะต้องเดินรถชิดเส้นทางซ้าย แต่ถ้ากลับด้านกันเป็นทางขวาคุณจะต้องเดินรถติดเส้นทางขวาและรู้ไว้ว่าทางข้างหน้านั้นจะเป็นทางคดเคี้ยวทั้งหมด

2.เครื่องหมายของเด็กและผู้ใหญ่เดินบนถนน

มีลักษณะเป็นเครื่องหมายระวังเด็กกับระวังคนข้ามถนน จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ป้ายที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะหมายถึงบริเวณนั้นๆ จะมีโรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก หรือเป็นจุดที่มีเด็กข้ามถนนเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าเป็นป้ายที่มีเพียงแค่คนเดียวเดินบนถนน จะหมายถึงเส้นทางนี้มีคนข้ามถนนบ่อยครั้งหรืออาจจะติดหมู่บ้าน จึงต้องขับอย่างระมัดระวัง

3.เครื่องหมายบวก

เครื่องหมายนี้หมายถึงด้านหน้าที่กำลังจะถึงมีทางโทตัดกับทางเอก คุณจึงต้องขับรถให้ระมัดระวังมากขึ้นและลดความเร็วลง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

4.เครื่องหมายคนทำงาน

เครื่องหมายนี้เป็นการบ่งบอกว่าถนนด้านหน้ากำลังซ่อมแซมอยู่หรือมีการก่อสร้างที่อาจกีดขวางพื้นผิวถนน ดังนั้นจึงต้องขับรถอย่างระมัดระวังและลดความเร็วลง

5.เครื่องหมายเครื่องจักรทำงาน

เครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าเส้นทางด้านหน้าของคุณ กำลังมีการทำถนนด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะทำให้รถที่อยู่ในบริเวณนั้นเริ่มการจราจรติดขัด คุณจึงต้องลดความเร็วลงและขับรถอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

เครื่องหมายจราจร-ป้ายบังคับ

ถ้าไม่ทำตามเครื่องหมายจราจร จะต้องโดนโทษตามกฎหมายข้อใดบ้าง

สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรไม่ทำตามเครื่องหมายสัญญาณจราจรให้ถูกต้อง จะต้องรับโทษตามกฎหมายจราจรทางบกทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ที่จะมีบทลงโทษแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี ถ้าเป็นการฝ่าฝืนทั่วไปแล้วยังไม่เกิดอุบัติเหตุอาจโดนเพียงแค่โทษปรับ แต่ถ้าฝ่าฝืนแล้วเกิดอุบัติเหตุร่วมด้วย คุณอาจจะโดนโทษทั้งจำและปรับ

ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการใช้รถและถนนให้ดี เครื่องหมายจราจรที่อยู่บนท้องถนนจะต้องจดจำให้ได้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อทำให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมถนนมีความปลอดภัยและไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกดำเนินคดีอีกด้วย

เครื่องหมายจราจรที่เป็นทั้งรูปแบบบังคับกับรูปแบบแจ้งเตือน มีความสำคัญอย่างมาก คุณจึงจำเป็นต้องจดจำเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการสอบใบขับขี่ เพราะถือว่าเป็นเครื่องหมายหลักที่จะต้องมีใช้บนถนนเกือบทุกแห่งและจดจำได้ง่ายๆ ว่าเครื่องหมายจราจรแบบบังคับส่วนใหญ่แล้วจะมีขอบแดงพื้นขาว หรือขอบแดงพื้นน้ำเงิน และพื้นน้ำเงิน ส่วนเครื่องหมายจราจรแบบเตือนจะมาในแบบพื้นเหลือง ตัวสัญลักษณ์สีดำ ซึ่งเป็นการแยกรูปแบบที่จะทำให้ผู้ใช้รถทุกคนจดจำได้ง่ายมากขึ้น

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general