เจ็บป่วยด้วยโรค ออฟฟิศ ซินโดรม ประกันสังคม กท.16 รักษาฟรี

ออฟฟิศ ซินโดรม ประกันสังคม

ออฟฟิศ ซินโดรม ประกันสังคม

คลีนิคโรคจากการทำงาน จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงาน หรือว่าเป็นโรค ออฟฟิศ ซินโดรม  (Office syndrome) และการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสร้างระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ออฟฟิศ ซินโดรม ประกันสังคม รักษาฟรีอย่างไร

หากลูกจ้างสงสัยว่า ตัวเองเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน หรือ ออฟฟิศ ซินโดรม สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1.ให้ยื่นแบบ กท.16 ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ของสถานที่ทำงานหรือตามภูมิลำเนาของนายจ้าง

2.เข้ารับการรักษาในสถานะพยาบาลที่เลือกไว้ และมีคลีนิกโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการได้ทันที

3.หากไม่ได้รับแจ้งการประสบอันตราย แต่ตรวจพบว่า ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ให้นายจ้างยื่นแบบ กท.16 ที่สำนักงานประกันสังคม และยื่นแบบ กท.44 ให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อให้ทางรพ. เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

4.แต่หากตรวจพบว่า ไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลูกจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงาน ที่ http://sso.go.th หรือสอบถามโทร. 1506 (24 ชม.)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general