วันวิสาขบูชา งดเวียนเทียนที่วัด จัดเวียนเทียนออนไลน์ ปลอดภัย ได้บุญ

เวียนเทียนออนไลน์วิสาขบูชา

เวียนเทียนออนไลน์วิสาขบูชา

5 พ.ค. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยตอบคำถามสื่อมวลชน กรณี วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม 2563 ว่า จะมีการจัดกิจกรรมในวัด รวมถึงไปถึงการ เวียนเทียน ได้หรือไม่

นพ.ทวีศิลป์ ได้ยกมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ พิเศษ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้วัดทุกแห่งทั่วประเทศงดทุกประเภท ซึ่งเป็นการงดกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นการรวมกลุ่มของประชาชน เว้นกิจของสงฆ์ ซึ่งรวมถึงการเวียนเทียน มีผลตั้งแต่ 10 เม.ย. 63 จนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

ขณะที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พศ ๐๐๐๖/๐๓๔๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ มติที่ ๑๔๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด นั้น

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการขยายไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ง่าย โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประชาชนรวมตัวกันจำนวนมากเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ กอรปกับมาตรการ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจะต้องมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ – ๒ เมตร

ดังนั้น เพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค จึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ งดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ยกเว้น การปฏิบัติกิจของสงฆ์

โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ

แนะนำให้เวียนเทียนออนไลน์ อยู่บ้าน ปลอดภัย ได้บุญ

เวียนเทียนออนไลน์

เวียนเทียนออนไลน์ ในสไตล์ชาวพุทธยุคโควิด-19ได้ตั้งแต่วันที่ 4-8 พ.ค. นี้ ในวันที่ 6 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ เป็นวันวิสาขบูชา อันเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่สำคัญของชาวพุทธ ซึ่งตามปกติแล้วตามวัดต่างๆ จะจัดงานทำบุญตักบาตร รวมถึงเวียนเทียน และมีพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากเสมอๆ แต่ในช่วงนี้ที่โรคโควิด-19 กำลังระบาด จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ งดกิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้คนไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

ในวันวิสาขบูชาปีนี้จึงมีกิจกรรม “เวียนเทียนออนไลน์” ผ่านเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com ตอบรับวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal โดยนอกจากจะได้เวียนเทียนกันแล้ว ยังสามารถแชร์ภาพกราฟฟิกที่ตัวเองเลือก ใส่ชื่อวัด ใส่คำอธิษฐาน ไปยังเฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ได้ตามที่ต้องการ

พุทธสานิกาชนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวียนเทียนออนไลน์ สามารถเข้าไปได้ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com

การใช้งานให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บ จากนั้นล็อกอินใช้งานด้วย Facebook, Twitter หรือ LINE ได้ทันที จากนั้นเขาจะให้เราเลือกสร้างตัวละครสุดน่ารักแทนตัวเรา จากนั้นก็ถ่ายรูปหรือใช้ภาพที่มีในเครื่องเพื่อเป็นใบหน้าของตัวละคร

พิมพ์ชื่อวัดที่ต้องการไปเวียนเทียน เรียบร้อยแล้วตัวละครของเราจะเริ่มเดินเวียนเทียนรอบวัดพร้อมกับคนอื่นๆ ซึ่งขณะเดินก็จะมีบทสวดมนต์ดังควบคู่ไปด้วยกัน

หลังเวียนเทียนเสร็จแล้วจะมีคำอธิษฐานปรากฎบนหน้าจอให้เราสามารถแชร์ต่อไปยังสื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 13.09 น.ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general