เคาะแล้ว วันหยุดเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2563 มีวันไหนบ้าง

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน2563

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน2563

กระทรงแรงงานเคาะวันหยุดยาว ให้พนักงานบริษัทและผู้ใช้แรงงานทั่วไป ได้หยุดยาวปลายปี ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2563 นี้ เพื่อให้คนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยในการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้

ส่วนนายจ้างในภาคบริการ แม้นายจ้างจะไม่ประกาศเป็นวันหยุดเพิ่ม แต่เมื่อลูกค้ามาใช้บริการมาก ก็ก่อให้เกิดมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยว ก็ควรแบ่งจัดสรรให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง สวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้างกลุ่มนี้ด้วย

ในส่วนของผลการประกาศเพิ่มเติมเช่นนี้ ย่อมทำให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณี ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม และเมื่อหยุดแล้วลูกจ้างก็มีสิทธิได้ค่าจ้าง (โดยไม่ต้องมาทำงาน) แม้จะเป็นเพียง “ลูกจ้างรายวัน” ก็ตาม

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2563 มีวันไหนบ้าง

ตามมติ ครม. ที่กำหนดให้มีวันหยุดยาวเพื่อกระตุ้นเศรฐกิจการท่องเที่ยวนั้น ได้แก่

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563 คือ

วันที่ 19 – 20 พฤศจิกาบน 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ

  • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดราชการ ตามมติ ครม.)
  • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดราชการ ตามมติ ครม.)
  • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดปกติ)
  • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดปกติ)

วันหยุดเดือนธันวาคม 2563 คือ

มีมติให้ย้ายวันหยุดชดเชย จาก 7 ธันวาคม 63 ไปหยุดในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 แทน เพื่อให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน คือ วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 นั่นเอง

  • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
  • วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชย ซึ่ง มติ ครม. ให้ย้ายวันหยุดชดเชยจากวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มาหยุดวันนี้แทน เพื่อให้ได้หยุดยาว
  • วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 วันหยุดปกติ
  • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 วันหยุดปกติ

สำหรับวันหยุดตามมติ ครม. นั้น ถือเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ซึ่งหากเป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ก็ได้หยุดตามกำหนด แต่หากเป็นภาคเอกชน อาจจะต้องรอประกาศจากทางบริษัทอีกครั้ง

ส่วนทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ได้ประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้คงวันหยุดชดเชย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และให้เพิ่มวันหยุดพิเศษ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขึ้นทางด่วนฟรี

ทั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยังประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ บูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก ในช่วงวันหยุดพิเศษต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 อีกด้วย

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว วันหยุดยาวปลายปีนี้ ไปเที่ยวกัน ก็อย่าลืมใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยนะ

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general