วันหยุดพิเศษ พฤศจิกายน ธันวาคม 2563 วันไหนบ้าง?

วันหยุดพิเศษพฤศจิกายนธันวาคม2563

วันหยุดพิเศษพฤศจิกายนธันวาคม2563

เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2563 จะมีวันหยุดพิเศษเพิ่ม สำหรับลูกจ้าง ตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มีการขอความร่วมมือไปทางนายจ้าง รวมถึงสถานประกอบการให้กำหนดวันหยุดพิเศษ ให้กับลูกจ้างในเดือนดังกล่าว

ทั้งนี้ก็จะสอดคล้องกับมาตราการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งยืดเวลาการใช้สิทธิออกไปเป็นหมดเขตวันที่ 31 มกราคา 2564 ซึ่งใครไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวพิเศษก็สามารถใช้สิทธินี้ได้เลย

วันหยุดพิเศษ พฤศจิกายน ธันวาคม 2563 วันไหนบ้าง?

ทางด้านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้มีการลงมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา กำหนดให้วันที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจากเดิมคือ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เลื่อนไปเป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

ซึ่งจะทำให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องกันถึง 4 วันเลยทีเดียว คือตั้งแต่วันที่ 19 ไปจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 และ วันที่ 10 ไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อส่งเสริมการท่องเทึ่ยวภายในประเทศไทย โดยที่ใครจะใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันในช่วงนี้ก็ใช้ได้เลย เพราะว่าหยุดกำหนดเวลาให้แล้ว

ทางด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้ขอความร่วมมือ สถานประกอบการภาคเอกชน กำหนดให้วันที่ 19 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ หรือจัดให้เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษบกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของเรา

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังได้กล่าวอีกด้วยว่า นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดังกล่าวให้กับลูกจ้างด้วย หากนายจ้าง หรือ ลูกจ้างมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางสำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัด สำหรับคนกรุงเทพฯ สามารถติดต่อสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทั้ง 10 พื้นที่ หรือติดต่อที่สายด่วน 1506 กด 3

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general