ประกันหายห่วง กสิกร เจอ จ่าย จบ โรคมะเร็ง คุ้มครองสูงสุด 5 แสนบาท

ประกันหายห่วงกสิกร

ประกันหายห่วงกสิกร

มะเร็ง โรคร้ายอันดับ 1 เตรียมพร้อมรับมือไว้กับประกันภัยหายห่วงโรคมะเร็ง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สมัครง่ายผ่านออนไลน์ ลดหย่อนภาษีได้ ด้วยประกันหายห่วง กสิกร เจอจ่ายจบ คลอบคลุมทุกเรื่องมะเร็ง หมดกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่าย หายห่วงด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่

จุดเด่นของประกันหายห่วง กสิกร

 • คุ้มครองสูงสุด 5 แสนบาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก ทุกระยะ*
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 14 วัน – 59 ปี คุ้มครองต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 70 ปี
 • คุ้มครองมะเร็งผิวหนังสูงสุด 1 แสนบาท*

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • รับเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 14 วัน – 59 ปี (ปีปัจจุบัน – ปีเกิด) (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 70 ปี)
 • ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยโรคมะเร็งกับบริษัทฯ รวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท / คน
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่ปรับเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

ประกันภัยโรคมะเร็ง จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทน หากโรคมะเร็งนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุหรือปรากฏขึ้นในระยะเวลาดังต่อไปนี้ เช่น

 1. โรคเอดส์ (AIDS)
 2. บริษัทฯ พบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่า โรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็ง หรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

สมัครเลย คลิก 👉 https://kbank.co/2K4FXRG
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

• รับประกันภัย โดย บมจ. เมืองไทยประกันภัย
• บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general