ประกันสังคม มาตรา 40 ขยายอายุผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 65 ปี

ขยายอายุผู้ประกันตนมาตรา40

ขยายอายุผู้ประกันตนมาตรา40

มีข่าวดี สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 โดย สำนักงานประกันสังคมฯ ได้ขยายหลักเกณฑ์อายุผู้ประกันตนมาตรา 40 ก็คือ ผู้มีอาชีพแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นผู้สูงวัยอายุระหว่าง 60-65 ปี สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว หลังจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ถูกปรับปรุงและเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุว่า สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ผู้สูงวัยจะสามารถเลือกได้ครบทั้ง 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ การแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นผลจากการปรับปรุง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ ตามมติ ครม. เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจากเดิมกำหนดให้ผู้ประกันตันต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี เปลี่ยนเป็น 65 ปี โดยผู้สมัครเข้าประกันตนตามมาตรา 40 นี้ จะต้องไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามประกันสังคมมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39

นายทศพล กล่าวย้ำถึงผู้สูงวัยที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ว่า ควรรีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว และจ่ายเงินสมทบทันที โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด หากอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครได้

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผู้สูงวัยที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ หรือ สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th โทรศัพท์สายด่วน 1506

สิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 40

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน

  • สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน

  • สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน

  • สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกความคุ้มครองหรือหลักประกันชีวิตที่ดี ที่ทางประกันสังคมได้ขยายช่วงอายุเพิ่มขึ้นมา ฉะนั้นแล้วท่านใดที่ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ หรือ มีอาชีพอิสระ ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general