บัตรเครดิตกสิกร จอง iPhone 12 ก่อนใครที่ Banana IT และ Studio7

บัตรเครดิตกสิกร iPhone 12

บัตรเครดิตกสิกร iPhone 12

บัตรเครดิตกสิกรไทย จัดโปรโมชั่น เฉพาะ Pre-booking ผู้ที่สั่งจองซื้อ iPhone 12 / iPhone 12 Mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max ล่วงหน้าที่ร้าน Studio7 และร้าน BANANA IT ทุกสาขา และรับสิทธิ์แลกซื้อ Apple Silicone Case for iPhone 12 มูลค่า 1,790 บาท ในราคา 99 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% 10 เดือน

ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกร รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ สำหรับซ์้อ iPhone 12

ต่อที่ 1 รับสิทธิ์แลกซื้อ Apple Silicone Case for iPhone 12 มูลค่า 1,790 บาท ในราคา 99 บาท
เมื่อแบ่งจ่าย iPhone 12 / iPhone 12 Mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max ด้วย KBank Smart Pay นาน 10 เดือน*
หรือ แบ่งจ่ายนานสูงสุด 36 เดือน ด้วยบัตรเงินด่วน Xpress Cash โดยไม่ได้รับเครดิตเงินคืน

เพียงลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการ สำหรับที่ Studio7 / BANANA
iPhone 12 Mini จำกัด 700 ท่านแรกเท่านั้น (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตร)
พิมพ์ NIM (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

iPhone 12 จำกัด 700 ท่านแรกเท่านั้น (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตร)
พิมพ์ NI7 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)​

iPhone 12 Pro จำกัด 600 ท่านแรกเท่านั้น (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตร)
พิมพ์ NIR (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

iPhone 12 Pro Max จำกัด 600 ท่านแรกเท่านั้น (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตร)
พิมพ์ NIX (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 15%**
เมื่อใช้คะแนน K Point แลกเท่ายอดแบ่งจ่ายรุ่นดังนี้ iPhone 12 / iPhone 12 Mini / iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max
ณ Studio7 และ BANANA
ภายในระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 63 – 26 พ.ย. 63

ลงทะเบียน SMS (ลงทะเบียน1ครั้ง/รายการ)
พิมพ์ XI (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย วรรค จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
ตัวอย่าง ยอดแบ่งจ่ายที่ 23,000 บาท พิมพ์ XI 123456788888 23000

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

kbank-iphone12

เงื่อนไขการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกร

  • *เงื่อนไข รับของสมนาคุณเมื่อแบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน
  • เฉพาะรายการแบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน จากร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • การผ่อนชำระด้วยบัตรเงินด่วน Xpress Cash 10 เดือน เท่านั้น จึงจะได้รับของสมนาคุณ
  • เงื่อนไขของสมนาคุณเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิตหรือบัตรเงินด่วน (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากกว่าราคาสินค้าที่จะแบ่งจ่ายได้ ณ วันที่ทำรายการแบ่งจ่าย
  • ยกเว้นการร่วมรายการของบัตรเครดิตหรือบัตรเงินด่วนที่มียอดค้างชำระหรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำการแบ่งจ่าย
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตรที่ยังมีสถานภาพสมาชิก บัตรเครดิตหรือบัตรเงินด่วนของธนาคาร มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่มีการผิดนัดชำระกับทาง ธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตหรือบัตรเงินด่วนกสิกรไทย
  • ลูกค้าบัตรเครดิตหรือบัตรเงินด่วนกสิกรไทยทุกท่านที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเงินด่วนกสิกรไทยถือว่าตกลงยอมรับข้อเสนอทุกประการ
  • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข, ข้อกำหนดระยะเวลา, สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการระงับ, เรียกคืน เงินคืนกลับเข้าบัญชีตามข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  **เงื่อนไขการแลกคะแนนเท่ายอดซื้อรับเครดิตเงินคืน 15%
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคาร
 • บัตรนิติบุคคล, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภท, บัตร Fleet card, บัตรเครดิตไทยเบฟ, บัตรเครดิตไทเทเนียม ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 15% โดยพิมพ์ XI (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย วรรค จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 • รายการที่จะนำมาคำนวนเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน สำหรับสินค้า iPhone 12 / iPhone 12 Mini / iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย 63-28 ก.พ 64 ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิในการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนต้องมีคะแนนสะสม K Point เพียงพอกับยอดใช้จ่ายที่จะแลกที่บันทึกอยู่ในระบบของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 31 มี.ค.64
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02888 8888
 • ภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general