ช้อปดีมีคืน มาตรการช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษี 2563

ช้อปดีมีคืน

ช้อปดีมีคืน

ช้อปดีมีคืน” มาตรการ ลดหย่อนภาษี เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือว่า ศบศ. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง ภายใต้ มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคภายในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน เป็นการลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่ จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท

ใครสามารถใช้สิทธิ ช้อปดีมีคืน ได้บ้าง

ผู้ที่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ ช้อปดีมีคืน ได้ก็คือ

 1. กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ประกอบการค้าสินค้าและบริการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
 2. ผู้ประกอบการขายหนังสือ และ
 3. กลุ่มผู้ประกอบการขายสินค้า OTOP

โดยไม่รวมสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน

โดยมีกำหนดระยะเวลา ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ในปีหน้า โดยคาดว่า จะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมาตรการทั้งหมด 55,500 ล้านบาท

เงื่อนไขโครงการ ช้อปดีมีคืน

 • สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนฯ
 • ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน
 • หากประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้
 • ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ปี 2563
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ณ เดือน มีนาคม 2564

สามารถซื้อสิ้นค้าและบริการได้ทั้งหมด ยกเว้นบางรายการ ดังนี้

 • ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่าซึ้อยาสูบ
 • ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักยานยนต์ และเรือ
 • ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 • ค่าบริการหนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฏหมาย ว่าด้วยธุรกิจและมัคคุเทศก์
 • ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าโรงแรมให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าโรงแรม

หมายเหตุ ทั้งนี้ หากประชาชนได้ใช้สิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐ หรือ โครงการคนละครึ่ง แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

หลักง่ายๆ คือ มีการช้อปใช้จ่ายตามร้านค้าต่างๆ แล้วมีใบกำกับภาษี ก็สามารถนำใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษี ที่ท่านจะต้องยื่นในปีหน้าได้

อย่างไรก็ดี มาตราการ ช้อปดีมีคืน ยังเป็นแค่มติเห็นชอบของ ศบศ. ซึ่งยังต้องรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general