ช้อปดีมีคืน ICONSIAM ช้อปเพลิน เกินคุ้ม ลุ้นรับ 2 ต่อ

ช้อปดีมีคืน ICONSIAM

ช้อปดีมีคืน ICONSIAM

ไอคอนสยาม ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปดีมีคืน” ให้ลูกค้าคนไทยที่ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการร้านค้าในห้างฯ ที่จดทะเบียน ครบตามยอดที่กำหนด แลกรับบัตรกำนัลแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า 9 แสนบาท

ICONSIAM ช้อปดีมีคืน ลุ้นรับความคุ้ม 2 ต่อ

ต่อที่ 1 ช้อปครบ 30,000 บาท แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท

  • เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบ 3,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
  • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ รวมรางวัล 600 สิทธิ์ตลอดรายการ
  • บัตรหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2563

ต่อที่ 2 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท ตาม มาตรการ ช้อปดี มีคืน

ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากร้านค้า เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 ตามจำนวนที่ใช้จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

เงื่อนไขการแจกรางวัลช้อปดีมีคืน ICONSIAM

1. ใบกำกับภาษี จะต้องออกในนามบุคคลเท่านั้น ใบกำกับภาษีในนามบริษัทฯ ไม่สามารถร่วมรายการได้

2. รวบรวมใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ระบุจากทางภาครัฐ จากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภายในศูนย์การค้า ICONSIAM และ สยามทาคาชิมายะ มาแลกรับของสมนาคุณภายในวันเดียว หรือรวบรวบตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2363 – 1 พฤศจิกายน 2563 (รวม 10 วัน) มูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท (คำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว) ณ จุดแลกของสมนาคุณ (ชั้น 1 รัษฎา ฮอลล์ และ ชั้น 1 โซน ICONLUXE)

3. การแลกของรางวัลจำกัด 1 ท่าน / สิทธิ์ / ตลอดรายการ หรือจนกว่ารางวัลจะหมด (จำกัดรวม 600 สิทธิ์ตลอดรายการ) , Siam Gift Card ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ในไอคอนสยามเท่านั้น, บัตรไม่สามารถใช้ที่ Taka Marche’ และ Dear Tummy ได้

4. การแลกรับของสมนาคุณต่าง ๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น, 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ของการแลก ไม่สามารถมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์แทนกันได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันเดียวกัน หรือรวบรวมใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามวันที่กำหนดคือ 23 ตุลาคม 2363 – 1 พฤศจิกายน 2563 (รวม 10 วัน) มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

5. สำหรับผู้มารับสิทธิ์ เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากร้านค้าตามที่รัฐบาลกำหนด โดยชื่อผู้รับสิทธิ์ต้องตรงกับชื่อที่ระบุในใบกำกับภาษี+บัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าและร้านค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

6. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด, บุหรี่, หนังสือพิมพ์, นิตยสารทุกประเภท การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่าง ๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การชำระค่าสาธารณูปโภคหรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน/ ค่าประกันชีวิต/ ค่าน้ำ/ ค่าไฟ/ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

8. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่าทุกกรณี

9. ใบกำกับภาษีที่นำมาแลกโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถนำมาแลกของรางวัลในรายการอื่น ๆ ของศูนย์ได้อีก

10. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี

11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับรางวัล

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย /รางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางไอคอนสยาม ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ ที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general