ช้อปดีมีคืน ลงทะเบียนที่ไหน ลดหย่อนภาษีได้อย่างไร ซื้ออะไรได้บ้าง

ช้อปดีมีคืน ลงทะเบียน

ช้อปดีมีคืน ลงทะเบียน

หลายคนสงสัยว่า มาตราการช้อปลดภาษี หรือว่า ช้อปดีมีคืน ลงทะเบียนที่ไหน เพราะไม่เห็นมีเปิดเว็บไซต์ให้ลงทะเบียน เพราะหลายๆ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ออกมาตลอดปีนี้ ต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น เราไม่ทิ้งกัน เราเที่ยวด้วยกัน หรือล่าสุดโครงการคนละครึ่ง ก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ วันนี้ บทความนี้จะมาคลายข้อสงสัยกันว่า

ช้อปดีมีคืน ลงทะเบียนที่ไหน

ทำความเข้าใจก่อนว่า ช้อปดีมีคืน เป็นโครงการของรัฐที่เป็นมาตราการลดหย่อนภาษี และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี 2563 นี้ ปีผ่านๆ มาเราอาจจะคุ้นกับคำว่า “ช้อปช่วยชาติ” กันมาแล้ว มาปีนี้ก็เหมือนทุกปีที่ผ่านมา แค่เปลี่ยนชื่อเรียกจาก “ช้อปช่วยชาติ” มาเป็น “ช้อปดีมีคืน” นั่นเอง

ส่วนเรื่องว่า ช้อปดีมีคืน ต้องลงทะเบียนมั้ย ลงได้ที่ไหน ขอตอบชัดๆ เลยว่า “ไม่ต้องลงทะเบียน” ครับ เพราะเป็นมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี จึงสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น แต่มีเงื่อนไขว่า จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และต้องเป็นผู้ที่ได้สิทธิมาตรการคนละครึ่ง

ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีได้อย่างไร?

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นก็คือ โครงการช้อปดีมีคืน เป็นมาตรากระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันในช่วงปลายปี จึงต้องมีมาตราการออกมาควบคู่กันเพื่อเป็นการกระตุ้นในส่วนนี้ด้วย นั่นก็คือ การลดหย่อนภาษี นั่นเอง

ช้อปดีมืคืน-ลดหย่อนภาษี

 

สำหรับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2563 จะต้องยื่นภาษี ปีหน้า หรือก็คือภายในเดือนมีนาคม 2564นั่นเอง โครงการช้อปดีมีคืน นี้มีกำหนดระยะเวลา โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้

การลดหย่อนภาษีเงินได้นั้น จะลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนเท่านั้น โดยต้องนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาดังกล่าวไปทำการหักลดหย่อนภาษี ทีนี้เรามาดูประเภทของสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการ และที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้กันบ้าง

หมายเหตุ: ใบกำกับภาษี ที่ะใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษีเงินได้นั้น ต้องเป็นใบกำภาษีแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดตามนี้

1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ จดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่หรือมาตรา 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย

3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)

5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ

6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง

7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

สามารถคลิ๊กไปดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://www.rd.go.th/publish/38061.0.html

ช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้บ้าง

1.สินค้าและบริการที่ “เข้าร่วม” มาตรการ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้แก่

 • สินค้าและบริการทั่วไป (ต้องซื้อจากห้างร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้ ไม่ใช่ใบกำกับภาษีแบบย่อย)
 • สินค้า OTOP โดยสินค้าที่จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ จะต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว (ตรวจสอบได้ ที่ www.otoptoday.com) โดยจะเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้
 • หนังสือ ทั้งแบบเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ไม่รวมถึง นิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยผู้ขายต้องเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้น (เจ้าของร้านหนังสือเป็นบุคคลธรรมดา ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้)

2.สินค้าและบริการที่ “ไม่เข้าร่วม” มาตรการ ได้แก่

 • เหล้า เบียร์ ไวน์
 • บุหรี่หรือยาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซที่ใช้เติมยานพาหนะ
 • ค่าซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เรือ
 • ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
 • ค่าที่พัก โรงแรม

ช้อปดีมีคืน เงื่อนไขเป็นอย่างไร

 • ผู้ที่ร่วมโครงการนี้และสามารถใช้สิทธิได้ ต้องเป็นผู้มีเงินได้ ซึ่งเสียภาษาเงินได้บุคคลธรรมดาปกติ
 • ช้อปซื้อสินค้าหรือบริการจากห้างร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้ได้
 • นำใบเสร็จรับเงินที่ได้จากการซื้อสินค้าและบริการในช่วงเวลาดังกล่าว ไปทำการหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทตต่อคน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องชำระ

เครดิตภาพ: กรุงเทพธุรกิจ

ทั้งนี้ทั้งนั้น การลดหย่อนภาษีในครั้งนี้ จะได้คืนน้อยหรือมาก ขึ้นอยู่กับเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคนทีจะต้องจ่ายด้วยนะครับ (ตามรูปตัวอย่างด้านบน) และอย่าลืมนะครับ ช้อปดีมีคืน ช้อปซื้อของทุกครั้ง อย่าลืมถามหาใบกำกับภาษี (แบบเต็มรูปแบบ) จากห้างร้านที่ท่านซื้อสินค้านั้นมาด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

เถ้าแก่ใหญ่
Logo
Enable registration in settings - general